Den fysiske helhedsplan er ikke endeligt besluttet endnu, så beboerne vil få rig lejlighed til at være med til at præge den fysiske helhedsplan. Tilstandsrapporten peger på dog på en lang række udfordringer, som bør løses.