Klassefællesskabet
Klassefællesskabet er et forløb, som tilbydes alle forældre og børn i forbindelse med skolestart og overlevering fra børnehaven til skolelivet.
Klassefælleskabet er et socialt og lærerigt fællesskab for de nye elever og deres forældre. Her vil der være fokus på det gode skoleliv, fællesskabet i klassen samt det gode forældresamarbejde – dels forældrene imellem og mellem skolen og forældrene.
Den boligsociale helhedsplan vil arbejde for at understøtte de forventninger og ønsker, der er til forældrene fra skolens side, og støtte forældrene i at forstå de rammer og den nye verden de tiltræder, når deres barn starter i skolen.
I tæt samarbejde med Skovbrynets skole etableres et udvidet skole/hjem samarbejde. Hvert år ved skolestart inviteres den boligsociale medarbejder med ind i samarbejdet mellem daginstitutioner, SFO og skole omkring overgangen til skole. Forløbet indeholder både sociale arrangementer og 1:1 støtte til de forældre, som har et ønske og behov for hjælp til fx at forstå beskeder på Aula, eller skolen identificerer ligeledes de børn, hvis forældre har behov for støtte og opbakning til at engagere sig i aktiviteter på skolen.

Interesseret i at høre mere?

Så kontakt boligsocial medarbejder Mille Holm på enten milh@dabsocial.dk eller tlf.: 23 69 46 20.