DEN BOLIG SOCIALE HELHEDSPLAN FOR VÆREBRO PARK 2024-2027

Den boligsociale helhedsplan fokuserer på tryghed og trivsel, forebyggelse og forældreansvar samt uddannelse og beskæftigelse.