I efteråret 2020 blev der gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse i Værebro Park.

Beboere fra knap halvdelen af alle husstande i Værebro Park har besvaret undersøgelsen vedrørende tilfredshed med de fysiske ram-mer i området (49 pct.). Undersøgelsen viser mange positive resultater, som bl.a. at:

  • 70 pct. af beboerne er tilfredse med deres lejlighed
  • 80 pct. af beboerne oplever deres lejlighed som lys
  • 73 pct. finder huslejeniveauet i Værebro Park passende
  • 75 pct. er tilfredse med Værebro Parks legepladser og muligheder for at være fysisk aktive
  • 64 pct. føler sig i høj grad hjemme i Værebro Park.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er områder, som der med fordel kan kigges nærmere på, hvis beboernes tilfredshed med at bo i Værebro Park skal øges yderligere. Det gælder f.eks. områder som:

  • parkeringsforhold til biler
  • påvirkninger af lyd både indefra og udefra
  • beboernes oplevelse af tryghed på de indendørs og udendørs fællesområder og i centeret
  • de grønne plæner og bakken.

Du kan læse tilfredshedsundersøgelsen her.

Du kan læse beboernes kommentarer her.