I efteråret 2020 blev der gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse i Værebro Park.

Beboere fra knap halvdelen af alle husstande i Værebro Park har besvaret undersøgelsen vedrørende tilfredshed med de fysiske ram-mer i området (49 pct.). Undersøgelsen viser mange positive resultater, som bl.a. at:

  • 70 pct. af beboerne er tilfredse med deres lejlighed
  • 80 pct. af beboerne oplever deres lejlighed som lys
  • 73 pct. finder huslejeniveauet i Værebro Park passende
  • 75 pct. er tilfredse med Værebro Parks legepladser og muligheder for at være fysisk aktive
  • 64 pct. føler sig i høj grad hjemme i Værebro Park.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er områder, som der med fordel kan kigges nærmere på, hvis beboernes tilfredshed med at bo i Værebro Park skal øges yderligere. Det gælder f.eks. områder som:

  • parkeringsforhold til biler
  • påvirkninger af lyd både indefra og udefra
  • beboernes oplevelse af tryghed på de indendørs og udendørs fællesområder og i centeret
  • de grønne plæner og bakken.

Du kan læse tilfredshedsundersøgelsen her.

Du kan læse beboernes kommentarer her.

 

Henover sommeren 2021 gennemførte vi yderligere fire spørgeskemaundersøgelser, som du kan læse herunder:

Boliger

Beboernes kommentarer til Boliger

Miljø og genbrug

Beboernes kommentarer til Miljø og genbrug

Center og fællesfaciliteter

Beboernes kommentarer til Center og fællesfaciliteter

Udearealer og parkering

Beboernes kommentarer til Udearealer og parkering

 

I efteråret 2022 gennemførte vi en undersøgelse af beboernes holdning til fællesfaciliteter og beboeraktiviteter

Fælleshus og fælles faciliteter

Beboernes kommentarer til fælleshus og fælles faciliteter