Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens drift, pasning og vedligeholdelse samt påser, at der er god ro og orden i afdelingen, samt fører tilsyn med alle de aktiviteter afdelingen støtter. Afdelingsbestyrelsen er kontaktled mellem afdelingens beboere og forretningsførelsen.

Information om medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, kan findes her på DAB’s hjemmeside under afdelingen for Værebro Park.

Har du forslag, ideer, ris/ros? Så kontakt os!

Referater