Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens drift, pasning og vedligeholdelse samt påser, at der er god ro og orden i afdelingen, samt fører tilsyn med alle de aktiviteter afdelingen støtter. Afdelingsbestyrelsen er kontaktled mellem afdelingens beboere og forretningsførelsen.

Information om medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, kan findes her på DAB’s hjemmeside under afdelingen for Værebro Park.

Har du forslag, ideer, ris/ros? Så kontakt os!

Referater

Inspektions-, ordens- og miljøudvalg (IOM)

2024

2023

2022

2021

Kultur-, kommunikations- og medieudvalg (KKM)

Blokråds-, børne- og ungeudvalg (BBU)

Parkeringsudvalg (PKU)

Byggeudvalg (BU)

Referaterne fra Byggeudvalget kan findes under menuen “Fysisk Helhedsplan”, sammen med de udsendte nyhedsbrede.